Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti WalKo s.r.o. IČ: 06763324 , se sídlem Jurije Gagarina 2047, PSČ 288 00 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 287663

(dále jen "poskytovatel")

Poskytování služeb cvičení ve Fitness Páv

Poskytovatel nabízí svým klientům vstup a užívání veškerého dostupného vybavení ve Fitness Páv pro účely cvičení.V rámci tohoto klientovi umožní:

  • vytvoření klientského účtu na Fitnesspav.cz

  • časové členství ve Fitnesspav.cz dle objednání a zaplacení určené ceny z platného ceníku

  • uložení klientových dat do registračního systému Fitnesspav.cz a jejich zabezpečení a ochrana

Zpracování osobních údajů

Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem možnosti poskytnout zakoupení řádného placeného členství, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mail. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit možnost zakoupení členství dle platného ceníku. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování možnosti zakoupení řádného placeného členství.

Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Platební podmínky

Odměna za členství ve Fitnesspáv je uvedena v rámci registračního systému jako cena za měsíční či 3měsíční členství dle aktuálního ceníku, kterou je možné uhradit platbou na účet poskytovatele dle výzvy k úhradě, kterou obdrží klient bezprostředně po zakoupení členství na svůj e-mail. Připsáním platby na účet poskytovatele s uvedením variabilního symbolu (číslo registrace) je sjednáno vygenerování poskytnutí osobního kódu pro vstup registrovanému klientovi na určené časové období. Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému klientovi na jeho klientském účtu zobrazí druh jeho členství. Po uskutečnění platby obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady zakoupeného členství na Fitnesspav.cz.

Klientský účet

Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných poskytovatelem bude klientovi vytvořen klientský účet u poskytovatele a klient se stane registrovaným klientem.

Zakoupené časové členství se registrovanému klientovi připisují na jeho klientský účet.

Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient.

V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a časové členství připsané na tomto účtu budou zneplatněny.

Časové členství

Registrovaný klient je oprávněn založit si časové členství na Fitnesspáv.cz uhrazením předem stanovené peněžní částky dle platného ceníku na účet poskytovatele.

V rámci časového členství je klient oprávněn navštěvovat a plně využívat Fitness Páv při dodržování Provozního řádu Fitness Páv.

Časové členství nelze prodlužovat pro překážky na straně klienta a to ani z důvodu nemoci.

Akční nabídka

Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky časového členství mimo rámec platného ceníku.

V popisu akční nabídky bude vždy stanovena doba trvání této nabídky a dále druh členství a jeho doba trvání.

Zvláštní ustanovení

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci návštěvy Fitness Páv vlastním přičiněním způsobí.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek registračního systému. Na klienta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí registraci do rezervačního systému.